top of page

IT Project Manager med det store overblik

Har du masser af erfaring med IT-projektledelse og implementering af større IT-systemer? Rollen er en skarp projektleder til den daglige projektledelse, der består i at afdække behov hos

driftsledere og ledelse, koordinere projektets aktiviteter, sikre at interne og eksterne leverandører

leverer i henhold til de indgåede aftaler og dermed sikre høj kvalitet i projektleverancen.Jobbet:


Du tilbydes en spændende og udfordrende stilling i et dynamisk miljø med tempo og mange gode kollegaer. I Sund & Bælt ligger opgaver, beslutninger og ansvar i høj grad hos medarbejderne, og de prioriterer godt samarbejde, teamudvikling samt den enkeltes personlige og faglige udvikling.


Du bliver en del af deres enhed for ”Data & Digitalisering”. Enheden indgår i ”Asset Management”, der skal definere, udvikle og implementere databaseret drift og vedligehold i Sund & Bælt.Formålet er at sikre en optimal kvalitet og økonomi i anlæggenes levetid, blandt andet ved at videreudvikle deres Maximo-system (EAM-system), der styrer drift og vedligehold i Sund & Bælt.


Effektiv drift og vedligehold af infrastrukturanlæg er et strategisk fokusområde for Sund & Bælt og de er derfor i gang med at implementere en række nye teknologier. Her er IBM Maximo (EAM-

system) en central del af Sund & Bælts vedligeholdelsesstrategi, og Sund & Bælt ønsker som sagt at implementere en række nye teknologier der, i samarbejde med Maximo, kan understøtte

fremtidens drift og vedligehold.


Derfor er det en fordel, hvis du har erfaring med agil udvikling, EAM-systemer og ligeledes, hvis du har kendskab til moderne IT-infrastruktur og en eller flere af følgende teknologier og platforme:


 • Enterprise Asset Management

 • Digitale modeller/BIM

 • GIS

 • IoT platforme

 • Dokumenthåndtering (Sharepoint m.m)

 • Brug af mobile enheder


Du kommer til at arbejde med internationale samarbejdspartnere - og dit primære arbejdssted er på kontoret i Korsør, men der vil også være arbejdsdage på Sund & Bælts kontor i Vester Søgade i København.


Arbejdsopgaver:


 • Du har det overordnede ansvar for leverancer til projektet samt ansvar for, at Sund & Bælt får de ønskede leverancer fra leverandøren i henhold til aftalt tid og økonomi

 • Koordinering af arbejdet og løbende opfølgning på projektaktiviteter i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

 • Deltagelse i styregruppemøder

 • Input til implementeringsprojekter omkring systemer, der skal integreres til Maximo (EAM-system)

 • Være med til at skabe en projektkultur i organisationen med ensartede processer og metoder

Faglige kompetencer:


 • Erfaring med projektledelse af større IT-projekter

 • Kendskab til eller praktisk erfaring med EAM-systemer

 • Erfaring med agil udvikling

 • Erfaring med dokumenthåndtering/- optimering samt kontrakt-gennemgang

 • Erfaring med budgetstyring

 • God til interessenthåndtering og kommunikation

 • Erfaring inden for vedligehold og/- eller entreprenørbranchen er et plus

 • Relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau, kombineret med projektleder-certificering

 • Flydende dansk og engelsk, i skrift og tale, da du vil arbejde med internationale samarbejdspartnere

Personlige kompetencer:


 • Gennemslagskraft, struktureret og resultatorienteret

 • Ikke bange for at indgå i diskussioner om balancering af brugerkrav og forretningsmæssige krav

 • Gode formidlingsevner

 • Evne til at levere under pres og styring af flere prioriteter med konkurrerende krav om ressourcer

 • Evner at samarbejde bredt og være relations-opbyggende

 • Proaktiv og selvkørende

 • Gode analytiske og problemløsnings-evner

Om Sund & Bælt:


Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne

over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Sund og Bælt bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter deres infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien. Sund & Bælt har en ambition om, at de skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.


Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Coresearch på 7026 0326 eller

sende os dit CV på job @coresearch.dk

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
bottom of page