top of page

Product Manager til nyt produkt

Skal du være med på rejsen? Og vil du være ansvarlig for dele af produktstrategien for den nye

standard til liv- og pensionsbranchen, som er med til at forbedre selskabernes konkurrenceevne?Edlund er på vej ind i Produktverdenen og er pt. ved at bygge the state of art produkt til Liv &

Pension – produktet er til det nationale og det internationale marked.


Bliv en del af et fagligt stolt og innovativt softwarehus


Du vil indgå i Product Management teamet med ansvar for product roadmap inden for et givet

domæne af industriløsningen til Liv og Pension i Norden.  

Du vil være med til at sikre strategien af vores industriløsning, som over de næste år kommer til at gennemgå en stor udvikling og modning. Din opgave bliver i samarbejde med de øvrige Product Managers at sikre, at roadmap og strategi er alignet med, hvad markedet forventer.


Dine primære ansvarsområder:

 • Ansvarlig for produktstrategi samt roadmap for produktet 

 • Vedligeholdelse af produkt roadmap i sammenspil med den overordnede strategi, samt være i stand til at spotte markedstendenserne til fordel for deres kunder  

 • Tildeling af epics til Product Owners, herunder sparring og coaching gennem nedbrydning til konkrete user-stories til udviklingsteamet 

 • Sikre at mål, standarder og retningslinjer er på plads for at understøtte produktgruppens indsats 

 • Har overordnet ansvar for Product Owners’ bidrag til at sikre konsistens og ensartethed for produktstrategien  

 • Varetage stakeholdermanagement på alle niveauer for at sikre produktets succes 

 • Definere hvorfor, hvornår og hvad produktet står for

Du vil med andre ord sammen med kollegaer i Edlund, og via sparring med kunderne i branchen,

være med til at etablere og udvikle rammerne for, hvad en brancheløsning til den nordiske liv- og

pensionssektor skal indeholde.


Du kommer med en relevant kandidatgrad gerne med en dybdegående domæneviden inden for

pensionsbranchen (teknisk, matematisk eller som aktuar eksempelvis) eller erfaring fra den

finansielle sektor. Du har erfaring som Product Manager fra lignende stilling samt indgående

kendskab til agil udvikling.  

 

Du motiveres af komplekse arbejdsopgaver og teamwork, du tager initiativ, arbejder engageret

med stor fremdrift og mister ikke overblikket, når du har gang i mange opgaver på én gang.


Derudover ser vi gerne, at du:

 • Evne til at coache én eller flere Product Owners 

 • Har stærke kommunikationsevner, både skriftligt og mundligt i dansk og engelsk 

 • Vil være i stand til at definere brancheløsningen, herunder at kunne skrive konkrete feature- og scope-dokumenter 

 • Har evne til at prioritere og gemme idéer til senere – endda udfordre idéer, hvis de ikke kan tildeles konkret forretningsmæssig værdi 

 • Er udadvendt og kan tage beslutninger, samt varetage faglige dialoger med forskellige interessenter bl.a. salgsrepræsentanter, kunder, leadudviklere mv. 

 • Besidder strategiske færdigheder og har øje for den langsigtede vision og strategi for det givne produkt 

 • Er tillidsvækkende, har stærke samarbejdsevner og er god til at opbygge relationer i hele organisationen samt i forhold til kunderne 

 • Du trives både med at løse opgaverne på egen hånd og i tæt sparring med teamet

 • Det falder dig naturligt at bidrage med holdånd, respekt og godt humør

Vi går ind for at der er balance mellem privat- og arbejdsliv


Om Edlund A/S

Edlund A/S er et moderne softwarehus med omkring 300 medarbejdere. Vi udvikler

branchespecifikke systemer til pensions- og forsikringsbranchen. Edlund implementerer og

vedligeholder desuden løsningerne hos kunderne samt leverer konsulentydelser til disse.

Edlund har en unik position baseret på stærk brancheforståelse kombineret med medarbejdernes høje akademiske kompetencer inden for fagområderne aktuarvidenskab, finansmatematik og datalogi.


Vores produkter og konsulentydelser er forretningskritiske for aftagerne, og Edlund lægger vægt

på at have en meget tæt relation til kunderne. Vi er kendt for høj kvalitet i leverancerne samt stor troværdighed og ekspertise, som vi har opnået gennem mere end 25 år på markedet.


Er du interesseret i at høre mere er du velkommen til at kontakte CoreSearch på tlf. 7026 0326

eller sende os dit CV på job @coresearch.dkComments


Commenting has been turned off.
bottom of page