top of page

Senior ERP Projektleder

Vi hjælper Columbus med at finde den helt rette kandidat til rollen som Senior projektleder til ERP projekter.


Jobbeskrivelse

Det generelle ansvarsområde for projektledere i Columbus er at lede og sikre gennemførsel af projekter i overensstemmelse med de aftaler der er knytte til de enkelte projekter på den mest optimale og effektive måde samt nå de af Columbus for projekt opstillede profitmål og kundetilfredshedsmål.

Som projektleder vil din arbejdstid som udgangspunkt være i henhold til nedenstående fordeling:

 • 75 % Projektledelse i relation til kundeprojekter

 • 20 % Rollemodel/”Fyrtårn”, Strategisk arbejde, salgs- og tilbudsarbejde

 • 5 % Administration

Timer til træning og personlig udvikling allokeres på ad-hoc bases i samarbejde med din nærmeste leder.


Ansvars og hovedarbejdsområder

Generelt

 • Selvstændigt udføre sit arbejde så optimalt som praktisk muligt og i henhold til koncernens, firmaets, afdelingens og teamets til enhver tid gældende regler, politikker og procedurer/metoder

 • Lede og sikre gennemførsel af projekter i overensstemmelse med de aftaler der er knytte til de enkelte projekter på den mest optimale og effektive måde samt nå de af Columbus for projekt opstillede mål, herunder profitmål og kundetilfredshedsmål

 • Bidrage til forretningsudvikling i forbindelse med optimering af de eksisterende og etablering af nye forretningsprocesser relaterende til projektledelse, samt sikre overensstemmelse til øvrige processer og metoder i Columbus

 • Generelt set bidrage til intern vidensdeling

 • Deltagelse i salgsprocessen i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, estimering af opgaver, allokering af ressourcer, etablering af businesscase, fremlæggelser for kunder samt kontraktforhandling

 • Løbende at holde nærmeste overordnede informeret omkring igangværende aktiviteter

Projektarbejde i relation til kundeprojekter

 • Opstille mål og succeskriterier for projektet sammen med kunden

 • Sikre forventningsafstemning men kunden

 • Sikre kundeaccept (skriftlig) for alle leverancer

 • Løbende måling af kundetilfredshed

 • Etablering af scoping og design af projektets og dets aktiviteter

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af projektplan

 • Planlægge, lede, samordne, kontrollere og gennemføre egne projekter løbende og planlagte aktiviteter, herunder opfølgning på tidsforbrug, omsætning, og dækningsbidrag

 • Sikre et optimalt kontraktgrundlag gennem deltagelse i salgsarbejdet samt kontraktforhandlinger med kunden

 • Sikre en generel overholdelse af firmaets standarder

 • Sørge for at kontakt, tidsplan, budget, kvalitetsniveau og scope overholdes

 • Sikre at projektteamet til enhver tid præsterer aftalte ydelser til aftalt tid og pris

 • Håndtering af administrative opgaver i forbindelse med projekter (administration af projektplan, scope, budget, rapportering, issue list etc.)

 • Sikre dokumentation af projektets aktiviteter i overensstemmelse med aftalegrundlag og interne processer

 • Sikre at relevante metoder og standarder anvendes gennem projektimplementeringen (herunder anvendelsen af SureStep+)

 • Afholdelse af interne og eksterne projektmøder

 • Gennemførsel af risikoanalyse samt minimering af potentielle risici

 • Gennemførsel af change management aktiviteter

 • Opfølgning på de enkelte delopgaver og på projektet som helhed

 • Løbende sikre information til projektets interessenter (herunder projektdeltagere, intern og ekstern ledelse) hvad angår projektets status

 • Skabe tilfredshed omkring din egen persons indsats samt projektets indsats overfor kunden samt nærmeste leder

 • Sparring med kunden gennem hele forløbet

 • Hvis i rolle som Programleder sikre struktur og project governance på program niveau, for at sikre ensartethed i leverancer på delprojekter under programmet.

Projektøkonomi

 • Udarbejde budgetter for egne projekter

 • Overholde tildelte budgetter i relation til omsætning og dækningsbidrag

 • Sikre realistisk estimering af projekterne og projektets delopgaver

 • Minimere og undgå tab på projekter

 • Øge omsætning og DB på projekter i forhold til de tildelte projektbudgetter i det omfang det er muligt

Projektteams

 • Sammensætte projektteam i samarbejde med ledelsen samt rettidigt sikre at projektteamet løbende tilpasses projektets ressource behov

 • Lede og fordele arbejdet på projekterne

 • Sikre at projektmedarbejderne har kendskab til deres arbejdsopgaver og ansvar

 • Sikre engagement, arbejdsmoral, motivation og samarbejde i projektet

 • Være sparringspartner for projektdeltagerne

 • Tilsikre en fortsat personlig udvikling af projektets deltagere

 • Skabe tilfredshed omkring sin egen persons indsats samt projektets indsats overfor projektets deltagere

 • Medvirke til uddannelse af nye kollegaer

Strategisk arbejde

 • Deltage og bidrage i arbejdet i relation til afdelings strategiske initiativer i samarbejde med ledelsen

 • Gennemførsel af strategiske initiativer ud fra de kriterier der er angivet for Projektarbejde i relation til kundeprojekter

 • Etablering og dokumentation af forretningsprocesser for strategiske initiativer inkl. workflows og beskrivelse af arbejdsgange

 • Planlægning, styring og gennemførsel af træning for Columbus medarbejdere i relation til forretningsprocesser for strategiske initiativer der drives af dig

Din baggrund

 • En relevant længere videregående uddannelse

 • Minimum 8 års dokumenteret projektledelseserfaring fra ledelse af større udviklings-/implementeringsprojekter samt stor erfaring med håndtering af interessenter og styregrupper

 • Erfaring fra kontrakt- og aftalestyring

 • Certificering i en projektmetode som PMI eller lignende og gerne et godt kendskab til Microsoft SureStep eller agile metoder

 • Det er en klar fordel hvis du har erfaring fra leverandørsiden indenfor ERP

 • God formuleringsevne både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk

Du tilbydes

En attraktiv medarbejderpakke med god løn, bonusordninger, medarbejdergoder samt god mulighed for fleksibilitet i forhold til at arbejde fra kontoret eller hjemmefra. I store projekter vil der være perioder med spidsbelastninger, og du har efterfølgende mulighed for at oparbejde en balance. Du omgives af kompetente og uformelle kolleger med masser af mulighed for sparring og fælles faglige dage til vidensdeling og udveksling af løsninger. Du vil kunne lægge større udviklingsopgaver til vores udviklingshus i Indien.


Om Columbus

Columbus er en dynamisk arbejdsplads drevet af engagement og gode resultater. De sætter høje standarder for medarbejderne og påskønner initiativ og innovation på alle niveauer i organisationen. Gennem engageret og inspirerende ledelse sikrer vi medarbejdernes faglige såvel som personlige udvikling.

Som medarbejder hos Columbus bliver du en del af en international IT-koncern med anerkendte industrieksperter. De har implementeret ERP-løsninger i 27 år; og samlet set er de ca. 1.200 medarbejdere repræsenteret i 10 lande, hvilket giver dig mulighed for også at deltage i internationale projekter. I Danmark er de mere end 250 medarbejdere fordelt på afdelinger i Aalborg, Aarhus og Ballerup.

Hos Columbus er de stolte af deres medarbejdere, deres tekniske viden og branchekendskab samt deres evne til at udvikle, tilpasse og implementere forretningsløsninger, der hjælper deres kunder til at maksimere effektiviteten og skabe bedre resultater.


For mere information er du velkommen til at kontakte CoreSearch på tlf. 7026 0326 eller sende os dit CV på job @coresearch.dk


 

Download Stillingsbeskrivelse her:

Produkt Developer at SMT Data 2020
.pdf
Download PDF • 127KB

 

Upload din ansøgning her:


 

For mere information er du velkommen til at kontakte CoreSearch på tlf. 7026 0326 eller sende os dit CV på job @coresearch.dk

Comments


bottom of page