top of page

Agil Coach til Nykredit

For vores kunde Nykredit, søger vi en erfaren og skarp agil coach til Nykredits agile kraftcenter i København. Så brænder du for at hjælpe teams og individer med at finde bedre måder at arbejde på, og har du lyst til at spille en central rolle i udviklingen af Nykredits ”New Ways of Working” så er du måske deres nye agile coach?Hos Nykredit arbejder de nemlig konstant på at udvikle og introducere fremtidens arbejdsmetoder på tværs af organisationen. Udviklingen tager udgangspunkt i agile principper og metoder - og sker i tæt samarbejde med forretningen.


Derfor får du som agil coach en central rolle i at være med til at udvikle nye metoder, sætte nye standarder og udbrede disse i resten af organisationen. Det gør du ved at løfte det agile kompetenceniveau hos Scrum Masters, Product Owners, teams og ledere i Nykredit.

Dine ansvarsområder:

Kontinuerlige forbedringer kræver kontinuerlige forandringer for alle IT- og forretningsdeltagere. Alle skal løbende organiseres og samarbejde på nye måder og ved hjælp af nye værktøjer. Det er netop denne forandringsproces, du som agil coach skal facilitere. En del af dine ansvarsområder vil derfor være:


  • Du skal coache teams såvel som ledere

  • Du skal være med til at drive og facilitere netværksaktiviteter (fx Scrum Master Community of Practice) og agile forbedringstiltag

  • Du skal være med til at udvikle og formidle viden til opbygning af agile kompetencer, koncepter og forankring af viden

  • Du skal kunne facilitere konstruktive og positive relationer på tværs af initiativet, hvilket altså også stiller krav til dine konflikthåndteringsevner

Sidst, men ikke mindst er det essentielt, at du formår at handle og agere efter de agile principper i alle arbejdssammenhænge.

Dine kompetencer:

Du har en lang videregående uddannelse med fokus på enten teknik eller mennesker og i kombination med din erfaring gør det dig exceptionel til at begå dig i spændingsfeltet mellem det tekniske og det relationelle. Det er altså afgørende, at du kan fungere på et meget højt teoretisk niveau, men samtidig altid er i stand til at videreformidle din viden og dine ideer/- visioner til personer på alle niveauer i organisationen, skriftligt såvel som mundtligt. Dine relationelle færdigheder betyder også, at du er mesterlig til at netværke og naturligt indgyder tillid hos de mennesker, du arbejder sammen med.

For at være i stand til at udfylde rollen som agil coach forestiller vi os, at du har mindst fem års erfaring med agil udvikling enten som Scrum Master eller agil coach. Det betyder også, at vi forventer, du har en velfunderet fornemmelse af, hvornår det er tid til at stå fast, og hvornår det er tid til at udfordre med nye ideer, der bryder med vanetænkningen.

Din arbejdsplads

Hos Nykredit arbejder alle på at blive stærkere gennem en intelligent introduktion af agile principper og metoder frem for blindt at følge en standard proces. De tager udgangspunkt i SAFe, men vælger aktivt hvilke skaleringsværktøjer, der skal tages i brug og hvorfor. Som agil coach får du en nøglerolle i introduktionen af forandringer på tværs af Digital, Change & IT og forretningen. Du bliver en del af kompetenceområdet Agile, som er Nykredits agile kraftcenter. Her indgår du i et fagligt stærkt fællesskab af Scrum Masters og agile coaches samlet på tværs af Nykredit.


Din arbejdsplads bliver i København på Kalvebod Brygge, men de opererer også både i Aalborg og Warszawa, så der skal forventes en del rejseaktivitet, og stærke engelskkundskaber vil være en fordel.

Om Nykredit

Nykredit er Danmarks største udbyder af realkreditlån til boligejere, virksomheder og landbrug og en af landets største banker.

Nykredit er forankret i realkredit, men er i dag også en bank i vækst, der rådgiver boligejere, formuende kunder, virksomhedsejere og landbrug, ligesom Nykredit er sparringspartner for de største danske institutionelle kunder – og en af Danmarks største kapitalforvaltere.

Som noget særligt i sektoren er Nykredit overvejende ejet af en forening, Forenet Kredit, der repræsenterer kunderne. Nykredit blev etableret i 1985 ved en fusion mellem to kreditforeninger. Da realkreditsektoren blev liberaliseret i 1989, blev Nykredit omdannet til et aktieselskab. I løbet af nogle år opkøbte Nykredit enkelte lokale og regionale pengeinstitutter, heriblandt Totalkredit og Forstædernes Bank. I dag er Nykredit en af landets førende finanskoncerner.

Se mere i filmen Vores Nykredit.


Koncernen har ca. 3.400 medarbejdere fordelt på knap 50 lokationer i Danmark. Hovedkontoret ligger på Kalvebod Brygge i København.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Coresearch på 7026 0326 eller

sende os dit CV på job@coresearch.dkComments


Commenting has been turned off.
bottom of page