top of page

Hybrid Cloud Infrastructure Lead

Danmark och Sveriges största samarbetsprojekt - Øresundsbron


Illustration af en bro i blå og grøn
Øresundsbron Logo

Med en ny ledning som tillför stora ambitioner och positiv energi genomgår Øresundsbron för närvarande en imponerande utveckling på flera fronter. Särskild vikt läggs vid digitalisering, agilt tänkande och insourcing av flera IT-områden. Detta för att stärka integrationen mellan länderna, skapa unika kundupplevelser och optimera driften av Øresundsbron.

För närvarande byggs det en helt ny backend och roadmap för 2024-2025 vilket inkluderar strategiska plattformar som nya ERP och CRM system, integrationsplattform och helt ny webb- och app-utveckling. Som en del av digitaliseringsresan har en ny avdelning bildats med namnet DoIT bestående av tre enheter, produktledning, digital utveckling och IT-drift.


I rollen som Hybrid Cloud Infrastructure Lead ansvarar du för att leverera tjänster genom en säker och effektiv drift av deras hybrida infrastruktur samt utveckling och implementering av värdeskapande IT-tjänster. Dina insatser kommer att spela en central roll och säkerställa en smidig och effektiv integration av molnlösningar för att nå de övergripande målen för Øresundsbrons utveckling.


Din roll…


Kunder och kollegor är beroende av hög tillgänglighet i sina dagliga rutiner. Som en avgörande aktör i digitaliseringsresan ansvarar du för att utveckla och underhålla infrastrukturen så att den optimalt stödjer det befintliga och framtida applikationslandskapet. Detta innebär att säkerställa flexibilitet för att möta frekventa förändringar och krav, därmed spelar du en central roll i att skapa och underhålla en stark och pålitlig driftsplattform för samtliga intressenter.


Dina uppgifter….   


 • Designa, implementera och underhålla en säker och tillgänglighybridinfrastrukturarkitektur

 • Leda IT-leverantörer för att säkerställa kvalitet i leveranser

 • Bidra till en övergripande digitaliseringsvision, inklusive utveckling och underhåll av ett övergripande infrastrukturlandskap

 • Delta i eller leda IT-projekt i syfte att uppgradera befintliga IT-tekniska lösningar och implementera nya sådana

 • Konfiguration, administration och felsökning av befintlig IT-infrastrukturen

 • Arbeta nära IT-arkitekter, projektledare, ledning och support

 • Ingå i en IT-jour och beredskapsplan

 • Delta i målsättning och implementering av ÖSB IT-säkerhet

 • Ta ansvar för drift och support av utvalda IT-infrastrukturtjänster

 • Administrera och resursplanera krav och behov från våra olika verksamheter med avseende på funktionalitet, kapacitet och leverans

Vi tror att du …


 • Har ett starkt leveransfokus och erfarenhet av implementering och drift av en hybrid infrastruktur

 • Har lång erfarenhet av komplexa och verksamhetskritiska miljöer som är i behov av att effektiviseras och struktureras

 • Har stor erfarenhet av Microsofts produkter och teknologier för både nätverk, server, klient och nya moderna molntjänster inom Azure

 • Är van att sköta leveranser till projekt och har en bra projektledningsförmåga

 • Har ett högt risk- och säkerhetstänk, både i design och vid teknisk implementering

 • Kan se värdet i automatisering och rapportflöden

 • Är noggrann och har förståelse för värdet av dokumentation och processer.

 • Har erfarenhet av principerna för ITIL - speciellt incident & problem management.

 • Behärskar danska eller svenska flytande


Øresundsbron erbjuder!


En spännande roll i ett av de största och mest framgångsrika samarbeten mellan danska och svenska staten. Kulturen är en härlig blandning av dansk och svensk kultur, där man sedan bron öppnade funnit varandra i ett samarbete präglat av ömsesidigt förtroende, hjälpsamhet och respekt med en öppen dialog. Organisation med 150 anställda kännetecknas av proaktivitet och flexibilitet som driver och utvecklar en fast, miljövänlig och säker förbindelse för väg- och tågtrafik över Öresund vilket skapar förutsättningar för ett socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt värde åt sina kunder, ägare och dess omvärld. Öresundsbron är ett dansk-svenskt konsortie som ägs till lika delar av danska och svenska staten.


Du kommer att arbeta på båda sidor om bron och det finns självklart även möjlighet att jobba på distans till viss del.


Om du är intresserad av att höra mer om tjänsten och vad den innebär för dig är du välkommen att kontakta CoreSearch på tel. +45 7026 0326. Du är också välkommen att skicka ditt CV till job@coresearch.dkRund circkel

Comentarios


bottom of page